Χημικοί Καθαρισμοί

Trition Chemical Cleaning

Προϊόντα:
  • Καθαριστικά όξινης βάσης
  • Καθαριστικά αλκαλικής βάσης
  • Ειδικά καθαριστικά


Ασφαλή χημικά καθαριστικά τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον.

Στόχος:

  • Απομάκρυνση σκληρών κρυσταλλικών επικαθίσεων (αλάτων)
  • Απομάκρυνση επικαθίσεων που οφείλονται σε προϊόντα διάβρωσης
  • Καθαρισμός συσσωματωμένων γράσσων, λαδιών, εξανθρακωμάτων και συνδυασμών αυτών με σκόνες και φερτές ύλες από την ατμόσφαιρα
  • Καθαρισμός ηλεκτρικών τμημάτων μηχανημάτων
  • Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων κ.α.
Trition Chemical CleaningTrition Chemical Cleaning