Επεξεργασία συστημάτων Ατμοπαραγωγής

Τrition Boiler ater Τreatment
Προϊόντα:
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Διασπαρτικά
 • Αντιδιαβρωτικά:
  • Δεσμευτικά οξυγόνου
  • Ρύθμιση pH επιστροφών
  • Προστασία από το CO2
Συνηθέστερα προβλήματα:
 • Εναπόθεση σκληρών αλάτων στη λεκάνη και στους αυλούς του λέβητα – εμφράξεις της σερπαντίνας στις ατμογεννήτριες, που οδηγούν σε χαμηλό βαθμό μεταφοράς θερμότητας και ανεπάρκεια παραγόμενου ατμού
 • Παραγωγή ατμόνερου (carry over)
 • Ομοιόμορφη και τοπική διάβρωση στους αυλούς του λέβητα και στο δίκτυο του ατμού, από χαμηλό pH επιστροφών ατμού, και διαλελυμένο οξυγόνο
 • Επιστροφές συμπυκνωμάτων με υψηλά επίπεδα σιδήρου
Οφέλη:
 • Βέλτιστος βαθμός μεταφοράς θερμότητας και εξοικονόμηση καυσίμου
 • Υψηλής καθαρότητας παραγόμενος ατμός
 • Δέσμευση του διαλελυμένου οξυγόνου, ρύθμιση του pH στα συμπυκνώματα και εξάλειψη διαβρωτικών τάσεων
 • Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανημάτων και της εγκατάστασης
 • Μείωση του απαιτούμενου στρατσωνισμού και εξοικονόμηση νερού και καυσίμου
 • Αποφυγή χημικών καθαρισμών

Oxygen corrosion

Tube corrosion

Pitting corrosion

Corrosion Post Boiler Section

Corrosion Post Boiler

Oxygen Corrosion

Oxygen Corrosion

Oxygen Corrosion Boiler

Oxygen Corrosion Boiler

Oxygen Corrosion Boiler

Oxygen Corrosion Boiler

Corrosion Pre Boiler Section

Corrosion Pre Boiler